تجاری

۳۵۹هزار تومان
 • ۰
 • ۱۳.۳ تومان
 • ۹.۵ تومان
 • ۱۱.۱ تومان
 • ۱۱.۱ تومان
 • ۹.۹ تومان
 • ۲۰۰۰ پیامک
 • ۳۵۹ هزار تومان

شرکتی

۱۷۹هزار تومان
 • ۰
 • ۱۵ تومان
 • ۱۰.۶ تومان
 • ۱۲.۵ تومان
 • .۱۲.۵ تومان
 • ۱۱.۲ تومان
 • ۹۰۰ پیامک
 • ۱۷۹ هزار تومان

اقتصادی

۸۹هزار تومان
 • ۰
 • ۱۵.۸ تومان
 • ۱۱.۲ تومان
 • ۱۳ تومان
 • ۱۳ تومان
 • ۱۱.۸ تومان
 • ۷۰۰ پیامک
 • ۸۹ هزار تومان

پایه

۴۹هزار تومان
 • افسانه !
 • ۰
 • ۱۶.۸ تومان
 • ۱۱.۹ تومان
 • ۱۴ تومان
 • ۱۴ تومان
 • ۱۲.۶ تومان
 • ۵۰۰ پیامک
 • ۴۹ هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال تدریجی
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال هدفمند مشاغل تخصصی
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال متناظر
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال پیامک فلش
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • خدمات ارزش افزوده
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر زماندار
 • پیامک سر رسید
 • پیامک اعتباری
 • پاسخ زماندار
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • گزارش پیامک های دریافتی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • گنجینه پیامک
 • اضافه به لیست خودکار
 • آزمون
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • کد خوان
 • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • لیست سیاه
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • ارسال کارت ویزیت
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه ۱۰۰۰
 • خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعرفه دریافت پیامک
 • تعرفه پیامک سیمکارت
 • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ (خط ثابت)
 • پیامک هدیه
 • قیمت سامانه
فهرست